03. ΣΤΑΥΡΟΣ LED DISPLAY P10 SINGLE COLOR 96Χ96

ΣΤΑΥΡΟΣ LED DISPLAY P10

ΣΤΑΥΡΟΣ LED DISPLAY P10 SINGLE COLOR 96Χ96

  • Διάσταση: 96 x 96 cm
  • Σύνδεση: Ασύρματη / WiFi
  • Προφίλ Αλουμινίου με Ηλεκτροστατική Βαφή
  • Εξαερισμοί – Περσίδες
  • Στεγανοποίηση και στο Προφίλ και στα MODULES
  • Ποιοτικά υλικά σύνδεσης

WiFi Icon

Shopping Basket