12. Πυλώνας 4 Επιγραφών με Πρεσσαριστά Πλαστικά και Ίσια Πλαστικά στην Κολώνα - Φωτιζόμενο Προφίλ Κολώνας.

ΚΩΔ. Κολώνας 13856-13855 ή 13855Α-13833-13816
ΚΩΔ. Επιγραφών 12413-12418 ή 12411-12410

Πυλώνας 4 Επιγραφών με Πρεσσαριστά Πλαστικά και Ίσια Πλαστικά στην Κολώνα – Φωτιζόμενο Προφίλ Κολώνας.

Δέχεται κοιλοδοκό

  • 150 x 60 cm,
  • 150 x 100 cm.
Shopping Basket